V/v tiếp tục tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Sở Kế hoạch và Đầu tư
Đăng ngày 07-09-2020 09:42

Thực hiện Công văn số 5896/UBND-VHXH  ngày 01/9/2020 của UBND về việc chuyển trạng thái áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và Thông báo số 358/TB-VP của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 28/4/2020 về lịch làm việc luân phiên của các cơ quan, đơn vị tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tập trung tại Trung tâm Hành chính thành phố trong thời gian thực hiện phòng, chống dịch Covid-19. Sở Kế hoạch và Đầu tư kính Thông báo như sau:

Kể từ ngày 07/9/2020 (Thứ Hai), Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư trở lại hoạt động vào giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo để tổ chức, công dân và doanh nghiệp được biết để tiện liên hệ công tác./.

Phòng Đăng ký kinh doanh

File đính kèm

Các tin khác