Tiếp nhận dự án Nước uống sạch cho trường trung học cơ sở Việt Nam 2020 tại thành phố Đà Nẵng do Công ty TNHH Nước giải khát Coca-Cola Việt Nam tài trợ
Đăng ngày 23-09-2020 07:10

Trong tháng 8 vừa qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu UBND thành phố phê duyệt tiếp nhận dự án Nước uống sạch cho trường trung học cơ sở Việt Nam 2020 tại thành phố Đà Nẵng do Công ty TNHH Nước giải khát Coca-Cola Việt Nam tài trợ với các nội dung chính như sau:

1. Tên dự án: Nước uống sạch cho trường trung học cơ sở Việt Nam 2020 tại thành phố Đà Nẵng.

2. Tên bên tài trợ: Công ty TNHH Nước giải khát Coca-Cola Việt Nam.

3. Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Đà Nẵng.

4. Cơ quan tiếp nhận và thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo.

5. Mục tiêu dự án: Dự án nhằm tăng cường khả năng tiếp cận nước sạch và nâng cao nhận thức về sử dụng và bảo tồn nước sạch, giữ vệ sinh môi trường tại 08 trường THCS trên địa bàn huyện Hòa Vang.

6. Nội dung thực hiện

- Hợp phần 1: Lắp đặt hệ thống lọc nước tại vòi với công suất 3000 lít/

ngày để đáp ứng nhu cầu nước uống sạch của hàng ngàn em học sinh và giáo viên tại 08 trường thụ hưởng.

- Hợp phần 2: Triển khai chương trình giáo dục nâng ca nhận thức về nước sạch, sử dụng nước sạch và bảo vệ nguồn nước, vệ sinh môi trường cho các em học sinh tại 08 trường thụ hưởng. Đây là chương trình ngoại khóa do Trung tâm Sức khỏe gia đình và phát triển cộng đồng thực hiện.

7. Kết quả dự án: 5.858 học sinh và 386 giáo viên của 08 trường THCS nêu trên sẽ được hưởng lợi trực tiếp từ hệ thống lọc nước uống tại vòi và chương trình giáo dục nâng cao nhận thức về nước sạch và vệ sinh môi trường.

8. Địa điểm thực hiện dự án: Trường THCS Đỗ Thúc Tịnh, Trường THCS Ông Ích Đường, Trường THCS Nguyễn Viết Xuân, Trường THCS Nguyễn Tri Phương, Trường THCS Nguyễn Bá Phát, Trường THCS Trần Quang Khải, Trường THCS Phạm Văn Đồng, Trường THCS Trần Quốc Tuấn.

9. Thời gian dự kiến thực hiện dự án: Tháng 7/2020 - 12/2020.

10. Kinh phí tài trợ: 2.541.000.000 đồng (Hai tỷ, năm trăm bốn mươi mốt triệu đồng).

Thống nhất với đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 3119/QĐ-UBND ngày 24/8/2020 về việc phê duyệt tiếp nhận dự án Nước uống sạch cho trường trung học cơ sở Việt Nam 2020 tại thành phố Đà Nẵng do Công ty TNHH Nước giải khát Coca-Cola Việt Nam tài trợ.

Phòng Kinh tế Đối ngoại

Các tin khác