Bộ Tài chính giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 và năm 2020 cho Dự án nút giao thông khác mức tại nút giao thông Ngã ba Huế, thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 29-09-2020 07:22

Dự án nút giao thông khác mức tại Ngã ba Huế thực hiện theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao) với giá trị hợp đồng 2.379 tỉ đồng, hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm 2015. Phương án thanh toán cho chủ đầu tư bố trí từ kế hoạch ngân sách hằng năm của Bộ Giao thông vận tải, bắt đầu từ năm 2017-2020; tuy nhiên, đến nay Chính phủ mới có phương án thanh toán cho nhà đầu tư, cụ thể là Công ty TNHH BT Ngã Ba Huế Trung Nam (thành viên của Trung Nam Group).

Nút giao thông khác mức Ngã ba Huế

Trên cơ sở Quyết định số 954/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 và năm 2020 từ Bộ Giao thông vận tải sang Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho Dự án nút giao thông khác mức tại nút giao thông Ngã ba Huế, thành phố Đà Nẵng, ngày 17/9/2020, Bộ Tài chính đã có Công văn số 11358/BTC-ĐT về việc giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 và năm 2020 cho cho Dự án nút giao thông khác mức tại nút giao thông Ngã ba Huế, thành phố Đà Nẵng với số vốn là 1.651,664 tỷ đồng (Một nghìn sáu trăm năm mươi mốt tỷ, sáu trăn sáu mươi bốn triệu đồng).

Ngày 25/9/2020, UBND thành phố đã có Công văn số 6348/UBND-ĐTĐT giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng, Công ty TNHH BT Ngã Ba Huế Trung Nam, Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội chi nhánh Đà Nẵng triển khai thủ tực thanh toán vốn cho Dự án nút giao thông khác mức tại nút giao thông Ngã ba Huế theo đúng quy định, trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định./.

Phòng Kinh tế Đối ngoại

Các tin khác