Thông báo về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Tháng 9/2020)
Đăng ngày 13-10-2020 09:43

Thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký kinh doanh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo quy định tại Điều 209 Luật Doanh nghiệp năm 2014; trên cơ sở đề nghị của Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng và Chi cục Thuế khu vực Cẩm Lệ - Hòa Vang về việc đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp bị cưỡng chế thi hành Quyết định hành chính thuế theo quy định tại khoản 26 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012, Phòng Đăng ký kinh doanh đã ban hành Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với 26 doanh nghiệp vi phạm quy định nêu trên (danh sách đính kèm).

Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo để doanh nghiệp được biết./.

Phòng Đăng ký kinh doanh

File đính kèm

Các tin khác