Tình hình đăng ký thành lập doanh nghiệp trong 9 tháng đầu năm 2020
Đăng ngày 13-10-2020 09:48

Trong 9 tháng năm 2020, phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp mới giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 3.254 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện, tổng vốn điều lệ đăng ký đạt 17.109 tỷ đồng; giảm 29,5% về số doanh nghiệp và giảm 24,1% về số vốn so với cùng kỳ 2019; hoàn tất thủ tục giải thể cho 589 doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc và có 1.709 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện tạm ngừng hoạt động; có 951 doanh nghiệp đăng ký quay trở lại hoạt động.

- Tỷ trọng vốn bình quân trên một doanh nghiệp trong 9 tháng đầu năm 2020 đạt 5,3 tỷ đồng/01 doanh nghiệp.

- Về lĩnh vực hoạt động, số lượng doanh nghiệp thành lập mới trong 9 tháng đầu năm 2020 so với cùng kỳ chỉ tăng 02 lĩnh vực: sản xuất phân phối, điện, nước, gas và Khai khoáng; còn lại giảm tất cả ở các ngành đặc biệt giảm mạnh trong các lĩnh vực hoạt động như kinh doanh bất động sản; Dịch vụ việc làm; du lịch; cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác; Hoạt động dịch vụ khác…;

TT
Ngành nghề kinh doanh

Số lượng doanh nghiệp

 

 

Trong kỳ

Cùng kỳ năm trước

So với cùng kỳ   (%)

 

Tổng số

2,889

3,734

 

1

Giáo dục và đào tạo

65

107

-39.25

2

Khai khoáng

4

3

33.33

3

Hoạt động dịch vụ khác

42

78

-46.15

4

Công nghiệp chế biến, chế tạo

208

230

-9.57

5

Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy

827

933

-11.36

6

Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm

9

11

-18.18

7

Dịch vụ việc làm; du lịch; cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác

154

263

-41.44

8

Thông tin và truyền thông

117

140

-16.43

9

Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản

16

17

-5.88

10

Kinh doanh bất động sản

114

252

-54.76

11

Vận tải kho bãi

122

150

-18.67

12

Xây dựng

578

753

-23.24

13

Khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác

292

366

-20.22

14

Dịch vụ lưu trú và ăn uống

220

364

-39.56

15

Nghệ thuật, vui chơi và giải trí

25

37

-32.43

16

Sản xuất phân phối, điện, nước, gas

81

15

440

17

Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội

15

15

0

 Nhìn chung, tình hình đăng ký doanh nghiệp trong 9 tháng năm 2020, số lượng doanh nghiệp vẫn tiếp tục giảm do ảnh hưởng của dịch Covid.

Lũy kế đến nay, trên địa bàn thành phố có 32.300 doanh nghiệp và chi nhánh, văn phòng đại diện đang hoạt động với tổng số vốn đăng ký đạt 220.241 tỷ đồng.

Phòng Đăng ký kinh doanh

Các tin khác