Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng phối hợp với Cục quản lý đấu thầu- Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu qua mạng
Đăng ngày 06-11-2020 09:16

Tổng quan về lớp học

Ngày 06-07/11/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng đã phối hợp với Cục quản lý đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức lớp học Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu qua mạng cho các đơn vị sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện…trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Đây là chương trình tập huấn nhằm nâng cao nghiệp vụ triển khai đấu thầu qua mạng cho các đơn vị.

Tại lớp học, ông Phạm Quốc Vương - Trưởng phòng Hỗ trợ nghiệp vụ người dùng thuộc Trung tâm đấu thầu qua mạng quốc gia - Cục Quản lý Đấu thầu đã có nhiều nội dung hướng dẫn thực hành thực tế với hơn 100 học viên về quy trình triển khai lựa chọn nhà thầu qua mạng.        

Hình ảnh các học viên thực hành đấu thầu qua mạng

Với tinh thần xây dựng và chia sẻ, học viên tham gia lớp học đã có rất nhiều câu hỏi, tình huống thực tế đưa ra thảo luận. Qua đó, lớp học đã đem đến nhiều kiến thức bổ ích và hiệu quả cho tất cả học viên.

          Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư