Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn Dự án Bến cảng Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 10-11-2020 03:13

Dự án Bến cảng Liên Chiểu thuộc lĩnh vực cảng biển quốc gia có tính chất kết nối liên vùng và khu vực Đông Nam Á, thúc đẩy phát triển thông thương hàng hóa của tuyến hành lang kinh tế Đông Tây, tạo thuận lợi cho thương mại, đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội cho vùng Miền Trung và Tây Nguyên. Cảng biển Đà Nẵng là cảng tổng hợp quốc gia, đầu mối khu vực (Loại I); về lâu dài có khả năng phát triển để đảm nhận vai trò cửa ngõ quốc tế ở khu vực miền Trung (Loại IA).  

Dự án có tổng vốn đầu tư phần cơ sở hạ tầng dùng chung: 3.426,3 tỷ đồng.

Ngày 05/11/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 7372/BKHĐT-KTĐTLT về việc thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn Dự án Bến cảng Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng với các nội dung sau:

- Về ngân sách trung ương hỗ trợ dự án liên vùng:

Dự án Bến cảng Liên Chiểu phù hợp quy định dự án kết nối, có tác động liên vùng, có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh tại Điều 5 Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 và Điều 5 Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020. Do đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự kiến báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ và Quốc hội xem xét hỗ trợ 2.000 tỷ đồng từ ngân sách trung ương hỗ trợ dự án liên vùng trong giai đoạn 2021-2025, trong đó, kế hoạch năm 2021 dự kiến bố trí 200 tỷ đồng để thực hiện Dự án (tại văn bản số 6842/BKHĐT-TH ngày 16/10/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư). Sau khi Quốc hội có ý kiến chính thức sẽ là căn cứ triển khai thực hiện.

-  Về ngân sách trung ương hỗ trợ số vốn tính điểm:

Số vốn còn lại của hạng mục xây lắp, thành phố Đà Nẵng có trách nhiệm bố trí trong kế hoạch trung hạn 2021-2025 phần vốn ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho địa phương theo số vốn tính điểm là 994,59 tỷ đồng (sau khi Quốc hội có ý kiến chính thức) và huy động nguồn ngân sách địa phương để hoàn thành dứt điểm dự án.

Hiện nay, Ban QLDA đầu tư công trình Giao thông công chính đang hoàn thiện hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và dự thảo văn bản của UBND thành phố Đà Nẵng trình Thủ tướng chính phủ xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư của Dự án./.

Phòng Kinh tế Đối ngoại

Các tin khác