Chuyển nhượng một phần Dự án Khu dịch vụ du lịch ven sông Hàn của Công ty Cổ phần Thương mại du lịch đầu tư Cù Lao Chàm.
Đăng ngày 30-11-2020 03:22

Ngày 13/10/2020, UBND thành phố ban hành Quyết định số 3859/QĐ-UBND về việc chấp thuận chuyển nhượng một phần Dự án Khu dịch vụ du lịch ven sông Hàn từ Công ty Cổ phần Thương mại du lịch đầu tư Cù Lao Chàm sang Công ty TNHH Hùng Anh Land, với một số thông tin cơ bản như sau:

Khu đất chuyển nhượng: Khu B4-3 thuộc dự án Khu dịch vụ du lịch ven sông Hàn, diện tích 2.117m2, mục đích sử dụng: đất ở tại đô thị, thời hạn sử dụng: đến ngày 30/10/2062, nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Quy hoạch khu đất: Chung cư cao cấp kết hợp thương mại và khách sạn.

Dự án Khu dịch vụ du lịch ven sông Hàn

Phòng Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân

Các tin khác