UBND thành phố phê duyệt Hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư 04 dự án khu đô thị mới trên đường Hoàng Văn Thái
Đăng ngày 30-11-2020 06:54

Ngày 24/11/2020, UBND thành phố phê duyệt Hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất, bao gồm các dự án:

1. Khu đô thị sinh thái phía Bắc đường Hoàng Văn Thái;

2. Khu biệt thự sinh thái phía Đông đường tránh Nam hầm Hải Vân;

3. Khu biệt thự sinh thái phía Tây đường tránh Nam hầm Hải Vân;

4. Khu biệt thự sinh thái hồ Trước Đông.

Theo đó, 04 dự án khu đô thị mới trên đường Hoàng Văn Thái sẽ tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước (trường hợp đã thực hiện sơ tuyển).

Phương thức lựa chọn nhà đầu tư: 01 giai đoạn/02 túi hồ sơ.

Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà đầu tư: từ Quý IV năm 2020 đến Quý I năm 2021.

Thông báo mời thầu sẽ được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại website http://muasamcong.mpi.gov.vn.

UBND thành phố đã giao cho Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Hạ tầng và Phát triển đô thị làm Bên mời thầu để tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án./.

Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân