Thành ủy lựa chọn chủ đề năm 2021 là “Năm khôi phục tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế”
Đăng ngày 22-12-2020 08:42

Trong năm 2020, tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát và bão, lụt xảy ra đã ảnh hưởng tiêu cực đến mọi mặt kinh tế - xã hội thành phố, nhiều chỉ tiêu kinh tế quan trọng sụt giảm và có mức tăng trưởng khá thấp, đặc biệt GRDP năm 2020 ước giảm 9,77% so với năm 2019, kéo giảm GRDP giai đoạn 2015-2020 còn 4%/năm. Do đó, việc huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển và đạt được các mục tiêu đặt ra và kỳ vọng của Bộ Chính trị trong Nghị quyết 43 cho một giai đoạn phát triển mới, bứt phá là một vấn đề nan giải đặt ra.

Bên cạnh đó, do tính chất quan trọng của một năm đầu một giai đoạn phát triển mới đòi hỏi phải có sự phát triển ổn định để tạo đà cho những bứt phá trong những năm tiếp theo. Vì vậy, năm 2021 thành phố cần chỉ đạo tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, tập trung mọi nguồn lực để khôi phục và phát triển nền kinh tế, ổn định đời sống nhân dân.

Khôi phục tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế thông qua huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực của nền kinh tế. Huy động và sử dụng nguồn lực ở đây bao gồm việc huy động và sử dụng tất cả các nguồn lực cả về nguồn lực tài nguyên, đầu tư, thể chế, cơ chế chính sách đến nguồn nhân lực để có thể tận dụng tối đa các cơ hội phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2021 và các năm tiếp theo. Kỳ vọng rằng, với việc huy động và sử dụng tốt các nguồn lực và trong bối cảnh Việt Nam nói chung, thành phố Đà Nẵng nói riêng duy trì tốt việc khống chế, kiểm soát và không để bùng phát lại dịch bệnh Covid-19 từ cuối năm 2020 cũng như trong năm 2021. Đồng thời, Thành phố tập trung thực hiện quyết liệt và có hiệu quả nhiệm vụ “kép” vừa phòng, chống, kiểm soát dịch, vừa đẩy mạnh các hoạt động khôi phục, phát triển kinh tế, trong đó từng bước vực dậy du lịch, dịch vụ (cơ bản khôi phục thị trường khách du lịch trong nước, mở lại đường bay và từng bước khôi phục các thị trường khách du lịch quốc tế), thực hiện tốt thu hút đầu tư trong và ngoài nước, giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy các công trình động lực, các dự án đầu tư tư nhân quy mô lớn thì trong 6 tháng đầu năm 2021, kinh tế thành phố phục hồi chậm, và sẽ bắt đầu tăng tốc từ quý III/2021./.

Phòng Tổng hợp quy hoạch

Các tin khác