HĐND thành phố quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Khu tái định cư phục vụ giải tỏa Khu công nghiệp Hòa Ninh (Phía Nam Khu tái định cư số 2 - Vệt khai thác quỹ đất dọc tuyến ĐT 602):
Đăng ngày 28-12-2020 03:06

Xét Tờ trình số 7934/TTr-UBND ngày 02/12/2020 của UBND thành phố, tại kỳ họp thứ 16 HĐND thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã thông qua Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Khu tái định cư phục vụ giải tỏa Khu công nghiệp Hòa Ninh (Phía Nam Khu tái định cư số 2 - Vệt khai thác quỹ đất dọc tuyến ĐT 602) với tổng mức đầu tư hơn 70,7 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố. Đầu tư Khu tái định cư phục vụ giải tỏa Khu công nghiệp Hòa Ninh (Phía Nam Khu tái định cư số 2 - Vệt khai thác quỹ đất dọc tuyến ĐT 602) để bố trí tái định cư, đảm bảo cuộc sống an sinh cho người dân thuộc diện giải tỏa Khu công nghiệp Hòa Ninh.

 Dự án do Ban quản lý các dự án Phát triển hạ tầng khu công nghiệp và công nghệ cao Đà Nẵng làm chủ đầu tư và quản lý dự án, thời gian thực hiện dự án từ năm 2021-2025./.

Phòng Kinh tế ngành

Các tin khác