HĐND thành phố quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Kè chống sạt lở khẩn cấp bờ sông Yên (đoạn từ hạ lưu đập An Trạch - Cầu sông Yên - Ngã ba sông Cẩm Lệ):
Đăng ngày 28-12-2020 03:07

Xét Tờ trình số 8003/TTr-UBND ngày 03/12/2020 của UBND thành phố, tại kỳ họp thứ 16 HĐND thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã thông qua Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Kè chống sạt lở khẩn cấp bờ sông Yên (đoạn từ hạ lưu đập An Trạch - Cầu sông Yên - Ngã ba sông Cẩm Lệ) với tổng mức đầu tư hơn 125,5 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố. Đầu tư tuyến kè bảo vệ dọc bờ sông Yên (đoạn từ hạ lưu đập An Trạch - Cầu sông Yên - Ngã ba sông Cẩm Lệ), ưu tiên tại các khu vực xung yếu có nguy cơ sạt lở cao nhằm chủ động phòng, chống lụt bão, ứng phó với biến đổi khí hậu, hạn chế về thiệt hại do thiên tai gây ra, góp phần bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan khu vực, phát triển đời sống nhân dân và bảo vệ cơ sở hạ tầng khu vực.

 Dự án do Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đà Nẵng làm chủ đầu tư và quản lý dự án, thời gian thực hiện dự án từ năm 2021-2024./.

Phòng Kinh tế ngành

Các tin khác