HĐND thành phố quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Khu tái định cư số 1 thuộc dự án sử dụng đất tuyến đường Hoà Phước - Hoà Khương
Đăng ngày 28-12-2020 03:10

Xét Tờ trình số 6440/TTr-UBND ngày 28/9/2020 của UBND thành phố, tại kỳ họp thứ 16 HĐND thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã thông qua Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Khu tái định cư số 1 thuộc dự án sử dụng đất tuyến đường Hoà Phước - Hoà Khương với tổng mức đầu tư hơn 225,9 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố. Dự án đầu tư nhằm mục đích bố trí tái định cư cho dự án sử dụng đất tuyến đường Hòa Phước - Hòa Khương theo chủ trương của UBND thành phố.

Dự án do Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông Đà Nẵng làm chủ đầu tư, thời gian thực hiện dự án từ năm 2020-2023./.

Phòng Kinh tế ngành

Các tin khác