Khởi động xúc tiến đầu tư dự án Không gian sáng tạo tại phường Hòa Xuân
Đăng ngày 30-12-2020 03:08

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, ngày 05 tháng 10 năm 2020 UBND thành phố Đà Nẵng có Công văn số 6757/UBND-SKHĐT thống nhất chủ trương cho phép nghiên cứu đầu tư dự án Không gian sáng tạo tại phường Hòa Xuân. Theo đó, UBND thành phố đã giao các Sở, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất phương án quy hoạch chi tiết đảm bảo phù hợp với quy hoạch chung, quy hoạch xây dựng của thành phố.

Ngày 16 tháng 12 năm 2020 UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 4936/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Điều chỉnh quy hoạch chi tiết TL 1/500 dự án Không gian sáng tạo phường Hòa Xuân với diện tích quy hoạch điều chỉnh 172.980 m2, trong đó bố trí các công trình phục vụ nhu cầu làm việc, sáng tạo thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin và lĩnh vực khác; đi kèm là các công trình dịch vụ liên kết và kết hợp nhà ở cho chuyên gia, thương mại dịch vụ, văn hóa, thể dục thể thao… Trên cơ sở quy hoạch chi tiết được phê duyệt, Các Sở, ngành tiếp tục triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư để làm cơ sở tổ chức triển khai thủ tục đấu giá để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định.

Việc xúc tiến đầu tư các dự án trên lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông được Lãnh đạo thành phố khẳng định là phù hợp với quy hoạch chung và định hướng phát triển của thành phố theo tinh thần Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII). Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và các Nghị quyết, Chương trình của Ban Thường vụ Thành ủy.

Với quy mô đầu tư khoảng 12.000 tỷ đồng, việc triển khai đầu tư xây dựng dự án Không gian sáng tạo tại phường Hòa Xuân là một nỗ lực biến Đà Nẵng trở thành trung tâm công nghệ thông tin, cung cấp dịch vụ số trên toàn quốc và trong khu vực; góp phần thu hút nguồn lực công nghệ thông tin trong nước và quốc tế đến thành phố đầu tư, tạo môi trường làm việc chất lượng cao, chuyên nghiệp và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cho thành phố.

Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân

Các tin khác