Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây lắp Cầu Biện, kè bảo vệ bờ sông, bến đón trả khách và neo đậu tàu thuyền, phao tiêu, biển báo dọc sông
Đăng ngày 30-12-2020 03:52

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây lắp Cầu Biện, kè bảo vệ bờ sông, bến đón trả khách và neo đậu tàu thuyền, phao tiêu, biển báo dọc sông thuộc Tiểu dự án 1: Nạo vét, thoát lũ khẩn cấp sông Cổ Cò (đoạn qua địa phận tp Đà Nẵng); Dự án: Nạo vét, thoát lũ khẩn cấp sông Cổ Cò (đoạn qua địa phận thành phố Đà Nẵng); Bảo vệ nâng cao khả năng chứa tàu thuyền tránh bão của âu thuyền Thọ Quang và khả năng thoát nước lũ, giảm ngập úng qua hệ thống thoát nước và hồ điều hòa của thành phố Đà Nẵng

Ngày 14/12/2020, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Đà Nẵng đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây lắp Cầu Biện, kè bảo vệ bờ sông, bến đón trả khách và neo đậu tàu thuyền, phao tiêu, biển báo dọc sông thuộc Tiểu dự án 1: Nạo vét, thoát lũ khẩn cấp sông Cổ Cò (đoạn qua địa phận tp Đà Nẵng); Dự án: Nạo vét, thoát lũ khẩn cấp sông Cổ Cò (đoạn qua địa phận thành phố Đà Nẵng); Bảo vệ nâng cao khả năng chứa tàu thuyền tránh bão của âu thuyền Thọ Quang và khả năng thoát nước lũ, giảm ngập úng qua hệ thống thoát nước và hồ điều hòa của thành phố Đà Nẵng với các thông tin cụ thể như sau:

- Tên dự án: Nạo vét, thoát lũ khẩn cấp sông Cổ Cò (đoạn qua địa phận thành phố Đà Nẵng); Bảo vệ nâng cao khả năng chứa tàu thuyền tránh bão của âu thuyền Thọ Quang và khả năng thoát nước lũ, giảm ngập úng qua hệ thống thoát nước và hồ điều hòa của thành phố Đà Nẵng; Tiểu dự án 1: Nạo vét, thoát lũ khẩn cấp sông Cổ Cò (đoạn qua địa phận tp Đà Nẵng).

- Tên gói thầu: Xây lắp Cầu Biện, kè bảo vệ bờ sông, bến đón trả khách và neo đậu tàu thuyền, phao tiêu, biển báo dọc sông.

- Địa điểm xây dựng: Quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

- Chủ đầu tư kiêm quản lý dự án: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Đà Nẵng.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng DACINCO, Công ty CP Xây dựng Xuân Quang, Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 – CTCP và Công ty Cổ phần Xây dựng và Lắp máy Trung Nam.

- Giá trúng thầu: 381.198.116.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm tám mươi mốt tỷ, một trăm chín mươi tám triệu, một trăm mười sáu nghìn đồng chẵn)

- Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá điều chỉnh.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 540 ngày kể từ ngày khởi công công trình.

- Nguồn vốn: Vốn ngân sách trung ương và ngân sách thành phố.

Kết quả lựa chọn nhà thầu sẽ được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại website http://muasamcong.mpi.gov.vn.

          Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư

Các tin khác