Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây lắp công trình thuộc Tiểu dự án 2: Bảo vệ nâng cao khả năng chứa tàu thuyền tránh bão của âu thuyền Thọ Quang và khả năng thoát nước lũ, giảm ngập úng qua hệ thống thoát nước và hồ điều hòa của TP Đà Nẵng
Đăng ngày 30-12-2020 03:53

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây lắp công trình thuộc Tiểu dự án 2: Bảo vệ nâng cao khả năng chứa tàu thuyền tránh bão của âu thuyền Thọ Quang và khả năng thoát nước lũ, giảm ngập úng qua hệ thống thoát nước và hồ điều hòa của TP Đà Nẵng; Dự án: Nạo vét, thoát lũ khẩn cấp sông Cổ Cò (đoạn qua địa phận thành phố Đà Nẵng); Bảo vệ nâng cao khả năng chứa tàu thuyền tránh bão của âu thuyền Thọ Quang và khả năng thoát nước lũ, giảm ngập úng qua hệ thống thoát nước và hồ điều hòa của thành phố Đà Nẵng

Ngày 18/12/2020, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây lắp công trình thuộc Tiểu dự án 2: Bảo vệ nâng cao khả năng chứa tàu thuyền tránh bão của âu thuyền Thọ Quang và khả năng thoát nước lũ, giảm ngập úng qua hệ thống thoát nước và hồ điều hòa của thành phố Đà Nẵng; Dự án: Nạo vét, thoát lũ khẩn cấp sông Cổ Cò (đoạn qua địa phận thành phố Đà Nẵng); Bảo vệ nâng cao khả năng chứa tàu thuyền tránh bão của âu thuyền Thọ Quang và khả năng thoát nước lũ, giảm ngập úng qua hệ thống thoát nước và hồ điều hòa của thành phố Đà Nẵng với các thông tin cụ thể như sau:

- Tên dự án: Nạo vét, thoát lũ khẩn cấp sông Cổ Cò (đoạn qua địa phận thành phố Đà Nẵng); Bảo vệ nâng cao khả năng chứa tàu thuyền tránh bão của âu thuyền Thọ Quang và khả năng thoát nước lũ, giảm ngập úng qua hệ thống thoát nước và hồ điều hòa của thành phố Đà Nẵng; Tiểu dự án 2: Bảo vệ nâng cao khả năng chứa tàu thuyền tránh bão của âu thuyền Thọ Quang và khả năng thoát nước lũ, giảm ngập úng qua hệ thống thoát nước và hồ điều hòa của thành phố Đà Nẵng.

- Tên gói thầu: Xây lắp công trình.

- Địa điểm xây dựng: thành phố Đà Nẵng.

- Chủ đầu tư kiêm điều hành dự án: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công ty TNHH xây dựng và thương mại số 126 và Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Phú Xuân.

- Giá trúng thầu: 89.599.467.611 đồng (Tám mươi chín tỷ, năm trăm chín mươi chín triệu, bốn trăm sáu mươi bảy nghìn, sáu trăm mười một đồng), đã bao gồm thuế VAT 10%.

- Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá điều chỉnh.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 330 ngày.

- Nguồn vốn: Vốn ngân sách nhà nước thuộc Chương trình mục tiêu Ứng phó biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh.

Kết quả lựa chọn nhà thầu sẽ được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại website http://muasamcong.mpi.gov.vn.

          Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư

Các tin khác