Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây lắp thuộc công trình Trung tâm Văn hóa thể thao phía Bắc quận Sơn Trà
Đăng ngày 30-12-2020 03:54

Ngày 08/12/2020, UBND quận Sơn Trà đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây lắp thuộc công trình Trung tâm Văn hóa thể thao phía Bắc quận Sơn Trà với các thông tin cụ thể như sau:

- Tên công trình: Trung tâm Văn hóa thể thao phía Bắc quận Sơn Trà.

- Tên gói thầu: Xây lắp.

- Địa điểm xây dựng: Quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

- Chủ đầu tư dự án: UBND quận Sơn Trà.

- Điều hành dự án: Ban QLDA Đầu tư xây dựng quận Sơn Trà.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công ty TNHH Huy Như và Công ty TNHH MTV Tuấn Hằng.

- Giá trúng thầu: 14.842.702.000 đồng (Mười bốn tỷ, tám trăm bốn mươi hai triệu, bảy trăm lẻ hai ngàn đồng), đã bao gồm thuế VAT 10%.

- Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày.

- Nguồn vốn: Vốn ngân sách thành phố.

Kết quả lựa chọn nhà thầu sẽ được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại website http://muasamcong.mpi.gov.vn.

          Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư

Các tin khác