Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây lắp và cung cấp, lắp đặt thiết bị công trình thuộc công trình Trường mầm non Hòa Xuân mới (giai đoạn 2)
Đăng ngày 30-12-2020 04:01

Ngày 22/12/2020, UBND quận Cẩm Lệ đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây lắp và cung cấp, lắp đặt thiết bị công trình thuộc công trình Trường mầm non Hòa Xuân mới (giai đoạn 2) với các thông tin cụ thể như sau:

- Tên công trình: Trường mầm non Hòa Xuân mới (giai đoạn 2).

- Tên gói thầu: Xây lắp và cung cấp, lắp đặt thiết bị công trình.         

- Địa điểm xây dựng: Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

- Chủ đầu tư dự án: UBND quận Cẩm Lệ.

- Điều hành dự án: Ban QLDA Đầu tư xây dựng quận Cẩm Lệ.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Nhà thầu trúng thầu: Công ty CP Lê Vũ.

- Giá trúng thầu: 23.667.505.000 đồng (Hai mươi ba tỷ, sáu trăm sáu mươi bảy triệu, năm trăm lẻ năm ngàn đồng), đã bao gồm thuế VAT 10%.

- Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 210 ngày.

- Nguồn vốn: Vốn ngân sách thành phố.

Kết quả lựa chọn nhà thầu sẽ được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại website http://muasamcong.mpi.gov.vn.

          Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư

Các tin khác