Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2020
Đăng ngày 30-12-2020 08:52

Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập và Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ. Nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2021, chiều ngày 29/12/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020.

Đồng chí Trần Thị Thanh Tâm - TUV, GĐ Sở và đồng chí Nguyễn Đình Tuấn - PGĐ Sở chủ trì Hội nghị

Hội nghị đã thống nhất giới thiệu đồng chí Trần Thị Thanh Tâm - Thành ủy viên, Giám đốc Sở và đồng chí Nguyễn Đình Tuấn - Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch Công đoàn chủ trì Hội nghị.

Các đại biểu dự Hội nghị đã trình bày Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và phương hướng năm 2021; Báo cáo công khai quyết toán kinh phí năm 2020 và dự toán kinh phí năm 2021; Báo cáo hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 của Ban Thanh tra nhân dân.

Đ/c Nguyễn Thị Thanh Hương - PGĐ Sở trình bày Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và phương hướng năm 2021

Phát biểu thảo luận tại Hội nghị, đa số các đại biểu bày tỏ sự thống nhất cao với các dự thảo báo cáo đã được trình bày tại Hội nghị, nhấn mạnh chính nhờ sự đoàn kết thống nhất, đồng lòng và nỗ lực của toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong năm 2020 đã giúp Sở triển khai, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng thời cũng nêu ra những nguyện vọng cá nhân, đề xuất các giải pháp để xử lý công việc được tốt hơn.

Lãnh đạo CĐVC, Lãnh đạo Sở chứng kiến các phòng ký giao ước thi đua năm 2020

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Trần Trần Thị Thanh Tâm - Thành ủy viên, Giám đốc Sở phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí nhấn mạnh chính thái độ phục vụ của công chức, viên chức, người lao động của Sở sẽ là chỗ dựa vững chắc, niềm tin của tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư khi đến với thành phố, từ đó góp phần thực hiện thành công năm chủ đề của năm 2021 “Năm khôi phục tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế”. Giám đốc Sở giải đáp các ý kiến, nguyện vọng của công chức, viên chức và người lao động; biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2020 và chứng kiến các phòng ký kết giao ước thi đua năm 2021./.

Văn phòng Sở