Lễ kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Kế hoạch và Đầu tư
Đăng ngày 30-12-2020 09:36

Chiều ngày 29-12, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Kế hoạch và Đầu tư 31/12 (1945-2020).

Ngày 31/12/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ Lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra Sắc lệnh về việc thành lập Ủy ban Nghiên cứu kế hoạch kiến thiết - tiền thân ngành Kế hoạch và Đầu tư ngày nay. Trải qua 75 năm xây dựng và phát triển, ngành Kế hoạch và Đầu tư đã không ngừng đổi mới, lớn mạnh toàn diện, góp phần thắng lợi trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta thoát khỏi nước có nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, tham gia hội nhập quốc tế. Ngành Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng trước đây và thành phố Đà Nẵng hiện nay đã có nhiều đóng góp vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước đã đề ra trong từng giai đoạn lịch sử của dân tộc, góp phần xây dựng và phát triển đất nước nói chung và của thành phố Đà Nẵng nói riêng.

Lễ kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Kế hoạch và Đầu tư 31/12 (1945-2020).

Tại buổi Lễ, đồng chí Trần Thị Thanh Tâm - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cho biết, sau gần 35 năm đổi mới, vận dụng linh hoạt, sáng tạo các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, phát huy truyền thống các thế hệ đi trước, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thực hiện tốt chức năng tham mưu, tổng hợp về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, cân đối đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý đầu tư trong và ngoài nước; góp phần duy trì tốc độ phát triển kinh tế cao; giải quyết hiệu quả các vấn đề văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh. Trong những thành tựu to lớn về phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng nói riêng và của đất nước nói chung, ngành Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng đều đã có những đóng góp to lớn, trực tiếp và thiết thực.

Đ/c Trần Thị Thanh Tâm - Giám đốc Sở đọc diễn văn kỷ niệm 75 năm ngày thành lập ngành

Trong những năm qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư luôn là cơ quan tiên phong, đi đầu trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc, phục vụ nhân dân, doanh nghiệp, các nhà đầu tư. Để triển khai các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước, cùng các Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ thành phố, ngành Kế hoạch và Đầu tư thành phố đã nghiên cứu, tiếp thu và vận dụng một cách khoa học, linh hoạt, sáng tạo góp phần giữ được tốc độ phát triển kinh tế cao, giải quyết có hiệu quả các vấn đề văn hoá, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh; thực hiện tốt công tác quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội; bảo đảm công bằng xã hội, giảm nghèo. Tốc độ tăng tổng sản phẩm quốc nội (GDRP) giai đoạn 1997-2002 (giá so sánh 1994) đạt 10,9%/năm, giai đoạn 2003-2014 (giá so sánh 2010) đạt 10,7%/năm và giai đoạn 2015-2019 (giá so sánh 2010) ước đạt 7,3%/năm. Thu nhập bình quân đầu người của Thành phố theo đó cũng nâng lên, năm sau luôn cao hơn năm trước. GDRP bình quân đầu người năm 1997 là 4,8 triệu đồng/người, đến năm 2019 đạt 96,5 triệu đồng/người - cao gấp 20 lần so với năm 1997. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo đúng định hướng “Dịch vụ - Công nghiệp - Nông nghiệp”. Bộ mặt đô thị của Thành phố ngày càng khang trang, văn minh, hiện đại; nhiều công trình, hạ tầng kỹ thuật quy mô lớn được đầu tư, đưa vào sử dụng, phục vụ tốt đời sống nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội thành phố.

Đại diện các đơn vị UBND huyện Hòa Vang, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Công thương, Sở Thông tin và Truyền thông tặng hoa chúc mừng nhân 75 năm ngày thành lập ngành Kế hoạch và Đầu tư

Ghi nhận những nỗ lực, đóng góp của ngành Kế hoạch và Đầu tư thành phố, Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND thành phố đã có những phần thưởng xứng đáng, cụ thể là: được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương lao động hạng nhì, nhận được nhiều Cờ thi đua, Bằng khen của Thủ Tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND thành phố cho tập thể và nhiều cá nhân thuộc Sở qua các năm.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong chặng đường sắp tới, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành, không ngừng nổ lực, chủ động tham mưu cho Lãnh đạo Thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả các quyết sách mang tính chiến lược, như: triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết 43-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó tập trung triển khai Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế chính sắc đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng, xây dựng Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, triển khai có hiệu quả Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 và năm 2021…

Các cá nhân nhận kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngành Kế hoạch và Đầu tư"

Tại Lễ kỷ niệm, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư đã trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngành Kế hoạch và Đầu tư” cho 20 cá nhân của thành phố có đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của ngành.

Văn phòng