Tình hình đăng ký doanh nghiệp năm 2020
Đăng ngày 13-01-2021 10:36

1. Về số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập trong năm

          - Tình hình chung của cả nước: trong năm 2020, số lượng doanh nghiệp cả 03 miền trên cả nước đều giảm, cụ thể: vùng kinh tế trọng điểm miền Bắc  (36.851 doanh nghiệp, giảm 3,6%; vốn 479.901 tỷ đồng, tăng 0,02%); vùng kinh tế trọng điểm miền Nam (58.238 doanh nghiệp, giảm 5,8%; vốn 1.330.426 tỷ đồng, tăng 58,4%); vùng kinh tế trọng điểm miền Trung (7.484 doanh nghiệp, giảm 14%; vốn 63.924 tỷ đồng, giảm 13%).

          Như vậy, tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập trên cả nước 134.941 doanh nghiệp, giảm 2,3%; tổng vốn đăng ký 2.235.626 tỷ đồng, tăng 29,2%.

          - Trên địa bàn thành phố Đà nẵng: trong năm 2020, thành phố có 4.274 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện, tổng vốn đăng ký đạt 22.190 tỷ đồng, giảm 26,4% về số doanh nghiệp và giarm 19,6 % về vốn so với cùng kỳ năm 2019.

          - Tỷ trọng vốn bình quân trên một doanh nghiệp trong năm 2020 đạt 5,2 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm 2019 tỷ trọng vốn bình quân trong năm 2020 vẫn ổn định mức 5,2 tỷ đồng/01 doanh nghiệp;

          - Về lĩnh vực hoạt động, số lượng doanh nghiệp thành lập mới trong 12 tháng năm 2020 so với cùng kỳ hầu hết các lĩnh vực đều giảm, đặc biệt giảm mạnh trong lĩnh vực: Dịch vụ việc làm; du lịch; cho thuê máy móc thiết (45%); kinh doanh bất động sản (45,8%); hoạt động dịch vụ khác (45,9%) và chỉ tăng ở 02 lĩnh vực sản xuất, phân phối điện, nước gas (352%); Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội (19%).

TT
Ngành nghề kinh doanh

Số lượng doanh nghiệp

 

 

Trong kỳ

Cùng kỳ năm trước

So với cùng kỳ   (%)

 

Tổng số

3,797

4,731

 

1

Vận tải kho bãi

179

191

-6.28

2

Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy

1103

1,194

-7.62

3

Khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác

384

464

-17.24

4

Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm

12

15

-20

5

Xây dựng

741

928

-20.15

6

Thông tin và truyền thông

148

186

-20.43

7

Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội

25

21

19.05

8

Dịch vụ việc làm; du lịch; cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác

185

337

-45.1

9

Kinh doanh bất động sản

163

301

-45.85

10

Hoạt động dịch vụ khác

53

98

-45.92

11

Sản xuất phân phối, điện, nước, gas

95

21

352.38

12

Khai khoáng

4

4

0

13

Dịch vụ lưu trú và ăn uống

291

474

-38.61

14

Giáo dục và đào tạo

94

133

-29.32

15

Nghệ thuật, vui chơi và giải trí

33

49

-32.65

16

Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản

21

22

-4.55

17

Công nghiệp chế biến, chế tạo

266

293

-9.22

            2. Về số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động: trong năm 2020, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động là 1.270 doanh nghiệp, so với cùng ký năm trước tăng 12,2%.

          3. Về số doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện tạm ngừng hoạt động và hoàn tất thủ tục giải thể: trong năm 2020, có 2.118 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện tạm ngừng hoạt động, tăng 37% so với cùng ký năm 2017. Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể cho 1.286 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện, tăng 59,4% so với cùng kỳ năm 2019.

          Lũy kế đến nay, trên địa bàn thành phố có 31.956 doanh nghiệp và chi nhánh, văn phòng đại diện đang hoạt động, tổng vốn đăng ký đạt 215.969 tỷ đồng.

Như vậy, so với tình hình chung của cả nước, số lượng doanh nghiệp thành lập mới, giải thể, tạm ngừng hoạt động trên địa bàn thành phố giảm đáng kể so với cùng kỳ. Có thể thấy, do tác động của dịch bệnh Covid-19 kéo dài cùng với tác động cộng hưởng từ những yếu tố khác, số lượng doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2020 có sự sụt giảm đáng kể. Số doanh nghiệp gia nhập thị trường giảm, số lượng doanh nghiệp giải thể, tạm ngừng hoạt động tăng cao do nhiều doanh nghiệp vẫn chọn giải pháp tiếp tục chờ đợi, tạm ngừng hoạt động để nghe ngóng, xem xét diễn biến của thị trường, tìm kiếm những ý tưởng, hướng đi mới hoặc chờ đợi các chính sách hỗ trợ sắp tới từ Nhà nước, rồi mới quyết định tiếp tục kinh doanh hay giải thể doanh nghiệp, chưa “đóng cửa” doanh nghiệp hoàn toàn ở thời điểm này. Phần lớn các doanh nghiệp phải tạm ngừng kinh doanh và giải thể là những doanh nghiệp quy mô nhỏ. Đây là đối tượng rất dễ chịu tổn thương do tác động tiêu cực từ những cú sốc bên ngoài. Như vậy, với tác động nặng nề bởi 02 đợt dịch Covid-19 nên kinh tế thành phố năm 2020 không thể duy trì được mức tăng như những năm trước. Tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp dân doanh trong giai đoạn này gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 với những tác động tiêu cực có tính dây chuyền đến các ngành sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, số lượng doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng so với cùng kỳ. Đây là tín hiệu tich cực cho thấy mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng bởi dịch bệnh nhưng hầu hết doanh nghiệp có dấu hiệu phục hồi, nhiều doanh nghiệp tìm được hướng kinh doanh mới, tăng sức đề kháng cho doanh nghiệp./.

Phòng Đăng ký kinh doanh

Các tin khác