Bài phát biểu chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhân dịp 75 năm ngày truyền thống ngành kề hoạch và đầu tư
Đăng ngày 19-01-2021 01:52

Nhân kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Kế hoạch và Đầu tư (31/12/1945-31/12/2020) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự và phát biểu chỉ đạo. Với tinh thần nghiêm túc tiếp thu và quán triệt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin gửi bài phát biểu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, quán triệt, phối hợp thực hiện và triển khai nhiệm vụ tham mưu cho các cấp lãnh đạo trong công tác chỉ đạo, điều hành nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong thời gian đến. 

Tải bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ (Tại đây)

Văn phòng Sở