Tình hình đăng ký doanh nghiệp trong 02 tháng năm 2021
Đăng ngày 02-03-2021 03:56

Trong 02 tháng năm 2021, Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố đã cấp mới giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 553 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện, tổng vốn điều lệ đăng ký đạt 5.050 tỷ đồng; giảm 20,6% về số doanh nghiệp (do thời điểm này nghỉ Tết Nguyên đán) và tăng 33,7% về số vốn so với cùng kỳ 2020; hoàn tất thủ tục giải thể cho 146 doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc và  có 1.216 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc tạm ngừng hoạt động; có 663 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc đăng ký quay trở lại hoạt động trước thời hạn. 

- Tỷ trọng vốn bình quân trên một doanh nghiệp trong 02 tháng đầu năm 2021 đạt 9,13 tỷ đồng/01 doanh nghiệp.

          - Về lĩnh vực hoạt động, số lượng doanh nghiệp thành lập mới trong 02 tháng đầu năm 2021 so với cùng kỳ năm 2020 tăng cao ở các ngành: Công nghiệp chế biến, chế tạo (45,71%); Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản (50%);

 

TT
Ngành nghề kinh doanh

Số lượng doanh nghiệp

 

 

Trong kỳ

Cùng kỳ năm trước

So với cùng kỳ   (%)

 

Tổng số

488

602

 

1

Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản

3

2

50

2

Công nghiệp chế biến, chế tạo

51

35

45.71

3

Khai khoáng

1

1

0

4

Thông tin và truyền thông

22

32

-31.25

5

Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm

3

3

0

6

Dịch vụ lưu trú và ăn uống

39

57

-31.58

7

Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội

1

2

-50

8

Dịch vụ việc làm; du lịch; cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác

33

38

-13.16

9

Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy

112

156

-28.21

10

Nghệ thuật, vui chơi và giải trí

4

7

-42.86

11

Sản xuất phân phối, điện, nước, gas

1

2

-50

12

Khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác

61

59

3.39

13

Giáo dục và đào tạo

15

20

-25

14

Kinh doanh bất động sản

17

17

0

15

Xây dựng

94

129

-27.13

16

Hoạt động dịch vụ khác

5

10

-50

17

Vận tải kho bãi

26

32

-18.75

Lũy kế đến nay, trên địa bàn thành phố có 32.362 doanh nghiệp và chi nhánh, văn phòng đại diện đang hoạt động với tổng số vốn đăng ký đạt 220.416 tỷ đồng.

Phòng Đăng ký kinh doanh

Các tin khác