Tiếp nhận viện trợ hỗ trợ các tổ chức Việt Nam trong ứng phó và phòng ngừa dịch bệnh COVID-19 cho Người cao tuổi
Đăng ngày 09-03-2021 03:08

Trong tháng 3/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thẩm định và trình UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt tiếp nhận viện trợ hỗ trợ các tổ chức Việt Nam trong ứng phó và phòng ngừa dịch bệnh COVID-19 cho Người cao tuổi do Tổ chức HelpAge International tại Việt Nam (HAI) tài trợ với các nội dung chính như sau:

1. Tên khoản viện trợ: Hỗ trợ các tổ chức Việt Nam trong ứng phó và phòng ngừa dịch bệnh COVID-19 cho Người cao tuổi.

2. Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

3. Bên Tài trợ: Tổ chức HelpAge International tại Việt Nam (HAI).

4. Chủ khoản viện trợ: Hội Người cao tuổi thành phố Đà Nẵng.

5. Mục đích của khoản viện trợ

- Góp phần bảo vệ Người cao tuổi và người chăm sóc họ khỏi nguy cơ lây nhiễm COVID-19 thông qua việc cung cấp cho họ những dụng cụ bảo hộ cần thiết.

- Nhằm phát hiện sớm những trường hợp nhiễm COVID-19 thông qua trang bị máy đo thân nhiệt cho các Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau.

6. Thời gian tiếp nhận: Tháng 03/2021.

7. Tổng giá trị viện trợ: 87.849.300 đồng.

Thống nhất với đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 730/QĐ-UBND ngày 04/3/2021 về việc phê duyệt tiếp nhận viện trợ hỗ trợ các tổ chức Việt Nam trong ứng phó và phòng ngừa dịch bệnh COVID-19 cho Người cao tuổi.

Phòng Kinh tế Đối ngoại

Các tin khác