Ban hành Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ của Tổ công tác liên ngành để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của dự án đầu tư xây dựng
Đăng ngày 18-03-2021 07:04

Căn cứ Quyết định số 509/QĐ-UBND ngày 09/02/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Tổ công tác liên ngành để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của dự án đầu tư xây dựng, ngày 15/3/2021, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh - Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành đã ký Kế hoạch số 15/KH-TCTLN ngày 15/3/2021 của Tổ công tác liên ngành ban hành Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ của Tổ công tác liên ngành để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của dự án đầu tư xây dựng.

Theo đó, Tổ công tác liên ngành đã xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của Tổ công tác liên ngành trong 6 tháng đầu năm 2021 với mục tiêu: Đề xuất hướng giải quyết thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng và thẩm quyền giải quyết của các Sở, ngành một cách cụ thể nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố. Đồng thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ, kết luận, kiến nghị; tham mưu, báo cáo và đề xuất UBND thành phố xem xét, quyết định.

(Đính kèm Kế hoạch số 15/KH-TCTLN ngày 15/3/2021)./.

Phòng Kinh tế ngành

Các tin khác