quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân
Đăng ngày 25-03-2021 02:14

Ngày 11/3/2021, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông tư số 01/2021/TT-TTCP quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân (đính kèm toàn văn Thông tư số 01/2021/TT-TTCP tại đây).

Thông tư cụ thể hóa quy tắc ứng xử chung từ Điều 3 đến Điều 9 như: Tinh thần và thái độ làm việc; Trang phục, tác phong làm việc; Giao tiếp qua điện thoại, thư điện tử và trên mạng xã hội; Ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; Ứng xử giữa công chức, viên chức với cấp trên và với đồng nghiệp; Ứng xử với cơ quan, tổ chức, cá nhân có quan hệ công tác và cơ quan thông tin, báo chí; Ứng xử với tổ chức, cá nhân nước ngoài.

Thông tư quy định cách ứng xử trong thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân tại Điều 11. Theo đó, cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân phải tuân thủ các quy tắc ứng xử sau đây:

Một là, Việc tiếp công dân phải bảo đảm công khai, khách quan, dân chủ, kịp thời; thủ tục đơn giản, thuận tiện; giữ bí mật và bảo đảm an toàn cho người tố cáo theo quy định của pháp luật;

Hai là, Tôn trọng, lắng nghe, tận tình giải thích cặn kẽ những thắc mắc liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật;

Ba là, Có thái độ đúng mực, lắng nghe, tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh hoặc ghi chép đầy đủ, chính xác nội dung mà người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trình bày;

Bốn là, Giải thích, hướng dẫn cho người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật, kết luận, quyết định giải quyết đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan có thẩm quyền; hướng dẫn người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đến đúng cơ quan hoặc người có thẩm quyền giải quyết;

Năm là, Yêu cầu người vi phạm nội quy nơi tiếp công dân chấm dứt hành vi vi phạm; trong trường hợp cần thiết, lập biên bản về việc vi phạm và yêu cầu cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.
Bên cạnh đó, Thông tư này cũng quy định cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân không được làm những việc sau đây:

Một là, Gây phiền hà, sách nhiễu hoặc cản trở người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;

Hai là, Thiếu trách nhiệm trong việc tiếp công dân; làm mất hoặc làm sai lệch thông tin, tài liệu do người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh cung cấp;

Ba là, Phân biệt đối xử trong khi tiếp công dân. 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2021.

 (Nguồn: Cổng thông tin điện tử Thanh tra Chính phủ)

Thanh tra Sở
 

Các tin khác