Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng - Phần cơ sở hạ tầng dùng chung
Đăng ngày 25-03-2021 04:30

Trên cơ sở Báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng - Phần cơ sở hạ tầng dùng chung của Bộ Giao thông vận tải; Báo cáo thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn cho Dự án của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và đề nghị của UBND thành phố Đà Nẵng tại Tờ trình số 24/TTr-UBND ngày 17/3/2021 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng - Phần cơ sở hạ tầng dùng chung; ngày 25/3/2021, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 435/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng - Phần cơ sở hạ tầng dùng chung với những nội dung chủ yếu như sau:

- Giao Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng là Cơ quan chủ quản Dự án;

-  Mục tiêu: xây dựng cơ sở hạ tầng dùng chung Bến cảng Liên Chiểu tạo cơ sở phát triển cảng biển tại khu vực Liên Chiểu - thành phố Đà Nẵng. Giai đoạn đầu đáp ứng thông qua lượng hàng đến 5,0 triệu tấn/năm và phát triển các bến giai đoạn tiếp theo theo quy hoạch nhằm giảm tải cho khu bến Tiên Sa và Sơn Trà, giảm áp lực giao thông đường bộ đi qua nội đô thành phố Đà Nẵng; tăng cường kết nối vùng và liên vùng, góp phần phát triển bền vững kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng và trong khu vực;

- Quy mô dự án: gồm các hạng mục chính như kè chắn sóng, đê chắn sóng, luồng tàu, hạ tầng kỹ thuật kết nối có khả năng đáp ứng cho các tàu tổng hợp, hàng rời trọng tải đến 100.000 tấn, tàu công-ten-nơ có sức chở từ 6.000 đến 8.000 Teus;

- Tổng mức đầu tư dự án: dự kiến 3.426,3 tỷ đồng;

- Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 hỗ trợ dự án là 2.994,59 tỷ đồng, phần còn lại sử dụng ngân sách địa phương của thành phố Đà Nẵng;

- Thời gian thực hiện: dự kiến từ năm 2021 đến năm 2025;

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao UBND thành phố Đà Nẵng chủ trì lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án, trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư Dự án theo đúng quy định của pháp luật; Thực hiện quy trình thủ tục đánh giá tác động môi trường của Dự án theo quy định pháp luật về bảo vệ môi trường; Bảo đảm cân đối, bố trí đủ vốn của địa phương và vốn ứng trước trong trường hợp ngân sách trung ương bố trí chưa kịp tiến độ để thực hiện Dự án hoàn thành vào năm 2025; Chủ động phối hợp với các bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Quốc phòng, Công an, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng… để tổ chức, triển khai thực hiện đầu tư xây dựng, khai thác Dự án theo đúng quy định của pháp luật./.

Phòng Tổng hợp Quy hoạch

Các tin khác