Triển khai Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 02/4/2021 của UBND thành phố về phối hợp tổ chức tiếp công dân, đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Đăng ngày 08-04-2021 10:05

Thực hiện Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 02 tháng 04 năm 2021 của UBND thành phố về phối hợp tổ chức tiếp công dân, đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (đính kèm toàn văn Kế hoạch số 56/KH-UBND tại đây), Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 02/4/2021 với mục đích và nội dung sau:

- Nâng cao hiệu quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đảm bảo quyền khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng quy định của pháp luật, hạn chế tối đa các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, bức xúc đến thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

- Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan Trung ương và địa phương trong việc tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo; có biện pháp vận động, thuyết phục công dân chấp hành, không để các phần tử cơ hội chính trị lợi dụng, gây phức tạp tình hình.

- Kịp thời xử lý các tình huống đối với các đoàn công dân khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, bức xúc; phục vụ tốt công tác Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

- Xử lý kịp thời, đúng quy định những đơn thư công dân khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị liên quan đến nhân sự Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp./.

Thanh tra Sở

Các tin khác