Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư
Đăng ngày 14-04-2021 08:19

Ngày 09/4/2021, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư. Thông tư này thay thế Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 và Thông tư số 03/2018/TT-BKHĐT ngày 17/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn và ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài (Đính kèm Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT)./.

Phòng Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân

File đính kèm