Thông báo tăng cường tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trực tuyến đối với Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 15-04-2021 07:23

Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ, hướng đến xây dựng chính quyền điện tử tại thành phố Đà Nẵng, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thuộc các lĩnh vực sau: Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp; Xây dựng cơ bản; Đầu tư tại Việt Nam; Viện trợ phi chính phủ nước ngoài (NGO); Đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ chính thức (ODA). Sở Kế hoạch và Đầu tư kính thông báo và đề nghị các tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư như sau:

1. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân bằng cả 02 hình thức là:

- Tiếp nhận trực tiếp tại các ô số từ 15 đến 18 - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính thành phố, Số 24 Trần Phú, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

- Tiếp nhận trực tuyến tại các đường dẫn như sau:

+ Đối với Lĩnh vực đăng ký và hoạt động của doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (http://dangkykinhdoanh.gov.vn) hoặc Cổng Dịch vụ công thành phố Đà Nẵng (https://dichvucong.danang.gov.vn).

+ Đối với các lĩnh vực: Xây dựng cơ bản; Đầu tư tại Việt Nam; Viện trợ phi chính phủ nước ngoài (NGO); Đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ chính thức (ODA) nộp hồ sơ tại Cổng Dịch vụ công thành phố (https://dichvucong.danang.gov.vn).

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư khuyến khích các tổ chức, cá nhân sử dụng hình thức trực tuyến nộp hồ sơ để giải quyết thủ tục hành chính.

3. Trong quá trình thực hiện, để tìm hiểu cụ thể, Quý tổ chức, công dân thực hiện như sau:

- Cách 1: Truy cập Cổng Dịch vụ công thành phố, tìm mục “TIỆN ÍCH, HƯỚNG DẪN”, đọc tài liệu hướng dẫn sử dụng và thực hiện.

- Cách 2: Liên hệ đầu mối hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện dịch vụ công trực tuyến:

+ Tổng đài Thông tin dịch vụ công, số điện thoại: 0236.1022.

+ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính Sở Kế hoạch và Đầu tư, số điện thoại: 0236.3893.783.

Sở Kế hoạch và Đầu tư kính thông báo đến quý tổ chức, cá nhân được biết. phối hợp thực hiện./.

Văn phòng Sở

File đính kèm

Các tin khác