Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Dự án Mở rộng tủ điện điều khiển chiếu sáng trung tâm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2
Đăng ngày 22-04-2021 01:44

Ngày 13/4/2021, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 1244/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Dự án Mở rộng tủ điện điều khiển chiếu sáng trung tâm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2 với tổng mức đầu tư 14,8 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố, với quy mô đầu tư mở rộng 200 tủ điều khiển chiếu sáng để tăng cường quản lý, giám sát, điều khiển tại các tuyến đường chính, khu vực trung tâm trên địa bàn quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn. Việc đầu tư Mở rộng tủ điện điều khiển chiếu sáng trung tâm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2 nhằm hiện đại hóa, nâng cao năng lực quản lý vận hành; góp phần giảm chi phí quản lý vận hành, tiết kiệm điện năng trong vận hành hệ thống điện chiếu sáng; đồng thời từng bước mở rộng Trung tâm điều khiển thành phố Đà Nẵng để quản lý toàn bộ hệ thống đèn chiếu sáng công cộng thành phố.

Dự án do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư, Trung tâm Tư vấn kỹ thuật xây dựng Đà Nẵng điều hành dự án, thời gian thực hiện dự án từ năm 2020-2022./.

Phòng Kinh tế ngành

Các tin khác