HĐND thành phố quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Hệ thống thu gom nước thải khu vực Hòa Xuân quận Cẩm Lệ
Đăng ngày 26-04-2021 01:41

Theo nội dung Tờ trình số 09/TTr-UBND ngày 05/02/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng về chủ trương đầu tư Dự án Hệ thống thu gom nước thải khu vực Hòa Xuân quận Cẩm Lệ, tại kỳ họp thứ 17 HĐND thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND thành phố đã thông qua Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Hệ thống thu gom nước thải khu vực Hòa Xuân quận Cẩm Lệ với tổng mức đầu tư hơn 371 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố. Việc xây dựng hệ thống thu gom nước thải khu vực Hòa Xuân quận Cẩm Lệ với tỷ lệ thu gom 2,5Qtb nhằm thu gom nước thải về xử lý tại Trạm xử lý nước thải Hòa Xuân, hạn chế nước thải xả trực tiếp ra sông Cái, sông Cẩm Lệ gây ô nhiễm môi trường, cải thiện sức khỏe, đời sống người dân khu vực dự án, phát triển kinh tế xã hội khu vực.

Dự án do Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông thành phố Đà Nẵng làm chủ đầu tư kiêm quản lý dự án, thời gian thực hiện dự án từ năm 2021-2025./.

Phòng Kinh tế ngành

Các tin khác