Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Tu sửa, xử lý khẩn cấp kè chống sạt lở tại thôn 1, xã Hòa Ninh
Đăng ngày 29-04-2021 02:51

Ngày 26/4/2021, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Tu sửa, xử lý khẩn cấp kè chống sạt lở tại thôn 1, xã Hòa Ninh tại Quyết định số 1386/QĐ-UBND với các nội dung sau:

1. Các thông tin cơ bản

- Tên công trình: Tu sửa, xử lý khẩn cấp kè chống sạt lở tại thôn 1, xã Hòa Ninh.

- Tổng mức đầu tư dự án: 2.952.939.000 đồng.

- Nguồn vốn đầu tư: Quỹ phòng chống thiên tai (theo chủ trương của UBND thành phố tại công văn số 226/UBND-SNN ngày 14/01/2021).

- Chủ đầu tư kiêm điều hành dự án: Chi cục Thủy lợi thành phố Đà Nẵng

- Địa điểm xây dựng: Xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.

2. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

- Tên gói thầu: Xây dựng Tu sửa, xử lý khẩn cấp kè chống sạt lở tại thôn 1, xã Hòa Ninh.

- Giá gói thầu: 2.504.117.000 đồng.

- Nguồn vốn: Nguồn Quỹ phòng chống thiên tai.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn/Một túi hồ sơ.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II năm 2021.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày.

Ghi chú: Giá gói thầu căn cứ theo dự toán của Báo cáo kinh tế kỹ thuật được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt tại Quyết định số 68/QĐ-SNN ngày 25/3/2021.

Chi cục Thủy lợi thành phố Đà Nẵng chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật.                                       

       Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư

Các tin khác