Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Trường tiểu học Lý Tự Trọng
Đăng ngày 29-04-2021 02:56

Ngày 13/4/2021, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Trường tiểu học Lý Tự Trọng - Hạng mục: Hệ thống âm thanh, ánh sáng, màn rèm, tượng anh hùng Lý Tự Trọng, máy chiếu, màn hình, máy lọc nước đầu nguồn, thiết bị nội thất tại Quyết định số 1243/QĐ-UBND với các nội dung sau:

1. Các thông tin cơ bản

- Tên dự án: Trường tiểu học Lý Tự Trọng

  Hạng mục: Hệ thống âm thanh, ánh sáng, màn rèm, tượng anh hùng Lý Tự Trọng, máy chiếu, màn hình, máy lọc nước đầu nguồn, thiết bị nội thất .

- Tổng mức đầu tư dự án: 83.348.837.000 đồng.

- Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách thành phố (Kế hoạch vốn năm 2021 bố trí 08 tỷ đồng).

- Chủ đầu tư kiêm điều hành dự án: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng.

- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2018 - 2021.

- Địa điểm xây dựng: Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

2. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

- Tên gói thầu: Hệ thống âm thanh, ánh sáng, máy chiếu, màn hình, máy lọc nước, thiết bị nội thất.

- Giá gói thầu: 2.568.297.500 đồng.

- Nguồn vốn: Ngân sách thành phố.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn/Một túi hồ sơ

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II năm 2021.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày thực hiện + 150 ngày hoàn thành các thủ tục pháp lý liên quan.

Ghi chú: Giá trị gói thầu là tạm tính theo dự toán của dự án đầu tư được Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt tại Quyết định số 1010/QĐ-UBND ngày 29/3/2021.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

       Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư

Các tin khác