Hội thảo giới thiệu khung Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp Chuyển đổi số
Đăng ngày 30-08-2021 10:50

Ngày 27/8/2021, Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 của Bộ Kế hoạch và đầu tư đã tổ chức Hội thảo trực tuyến giới thiệu khung Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp Chuyển đổi số nhằm khởi động chuỗi tư vấn chuyên sâu, xây dựng Lộ trình chuyển đổi số cho hơn 30 doanh nghiệp được lựa chọn đợt thứ nhất.

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Thu Thủy cho biết, chuyển đổi số hiện nay đã trở thành một xu thế tất yếu của các cơ quan chính phủ và doanh nghiệp. Chuyển đổi số trong doanh nghiệp sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, thay đổi mô hình kinh doanh. Tuy nhiên, tại nhiều doanh nghiệp, đặc biệt các doanh nghiệp có quy mô vừa và lớn, chuyển đổi số phức tạp hơn và doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn khi xây dựng lộ trình chuyển đổi số, lựa chọn các giải pháp công nghệ phù hợp với doanh nghiệp mình. Chính vì vậy, hoạt động cụ thể này của Chương trình sẽ tư vấn chuyên sâu, theo thực trạng của từng doanh nghiệp để hỗ trợ doanh nghiệp có được một lộ trình chuyển đổi số bài bản và hiệu quả.

Bà Phạm Thanh Thủy, Quản lý hợp phần 3 dự án USAID - LinkSME bày tỏ vinh dự khi Dự án đồng hành với Cục phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và đầu tư triển khai Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025. Theo đó, Dự án đã và đang triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tăng cường kết nối, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi trong đại dịch Covid-19, trong đó chuyển đổi số là một trong các giải pháp trọng tâm.

Trong đợt thứ nhất của Gói hỗ trợ này, nhóm tư vấn gồm 3 chuyên gia nhiều kinh nghiệm sẽ triển khai cho 16 doanh nghiệp được lựa chọn ở khu vực phía Bắc và một nhóm tư vấn triển khai cho 16 doanh nghiệp được lựa chọn ở khu vực phía Nam. Các doanh nghiệp được lựa chọn chủ yếu ở quy mô vừa, trong các lĩnh vực sản xuất, chế biến, chế tạo, nông nghiệp.

Tại Hội thảo, ông Đỗ Hoàng Hải, chuyên gia của Chương trình đã giới thiệu khung hỗ trợ của Gói xây dựng Lộ trình chuyển đổi số. Theo đó, các chuyên gia sẽ tiến hành nhiều bước như: khảo sát nhu cầu của từng doanh nghiệp, đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi số của từng doanh nghiệp; phân tích nghiệp vụ, quy trình, xác định phương hướng chuyển đổi số cho từng doanh nghiệp; xây dựng chiến lược và lộ trình chuyển đổi số cho từng doanh nghiệp. Các công cụ, mô hình phân tích theo tiêu chuẩn quốc tế sẽ được nhóm Tư vấn áp dụng nhằm chuẩn hóa, nâng cao quy trình quản trị, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số.

Hoạt động tư vấn chuyên sâu này sẽ được các chuyên gia triển khai cho từng doanh nghiệp trong khoảng thời gian từ tháng 8 tới tháng 10 năm 2021./.

Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư