Hội nghị trực tuyến xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2022
Đăng ngày 15-09-2021 10:19

Sáng ngày 15/9/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Hội nghị trực tuyến xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2022 với các tỉnh, thành phố vùng Bắc Trung bộ, Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên. Hội Nghị do Đ/c Trần Duy Đông – Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì. Tham dự hội nghị có đại diện một số cơ quan UBTCNS, UBKT của Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đại diện Lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố vùng Bắc Trung bộ, Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên. Về phía thành phố Đà Nẵng, dự hội nghị có Đ/c Lê Trung Chinh – Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng.

Đ/c Lê Trung Chinh – Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, Đ/c Trần Thị Thanh Tâm – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng chủ trì Hội nghị tại điểm cầu thành phố Đà Nẵng

Tại Hội nghị, đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình bày Báo cáo tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2021 và dự kiến kế hoạch 2022 các địa phương.

Trên cơ sở Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Đ/c Lê Trung Chinh – Chủ trì Hội nghị tại điểm cầu thành phố Đà Nẵng đã tham gia thảo luận, báo cáo một số kết quả, các khó khăn, vướng mắc của thành phố khi triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2021 và xây dựng kế hoạch năm 2022 như sau:

Về kết quả thực hiện:

- Thành phố đã cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 15 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn hơn 2 nghìn tỷ đồng; cấp mới 29 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn đăng ký gần 150 triệu USD; cấp mới giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho hơn 2.600 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện, tổng vốn điều lệ đăng ký hơn 13.000 tỷ đồng.

- Tổng vốn đầu tư phát triển ước đạt hơn 18 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 2% so với cùng kỳ.

- Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt hơn 17 nghìn tỷ đồng, bằng 78,6% dự toán HĐND thành phố giao.

- Kết quả giải ngân đến ngày 31/8/2021, giải ngân vốn đầu tư công theo dự toán năm 2021 đạt 3.400 tỷ đồng, đạt 48% kế hoạch Trung ương giao và 37% HĐND thành phố giao, tăng so với cùng kỳ năm 2020 (đạt 31,2%).

Đặc biệt đã thành lập 02 Tổ công tác liên ngành nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố và tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn về đất đai, quy hoạch, tài chính và các vấn đề có liên quan khác đối với các dự án, khu đất trên địa bàn thành phố…

- Riêng Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm 2021 tăng 4,99% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 1,05% so với 6 tháng đầu năm 2019 (năm chưa xuất hiện dịch Covid-19).

Về khó khăn vướng mắc:

- Việc áp dụng các quy định về việc thực hiện giãn cách xã hội và một số biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch COVID-19 nhằm khống chế dịch bệnh lây lan, đã làm cho một số ngành kinh tế chủ lực của thành phố giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2020 và giảm sâu so với cùng kỳ năm 2019, đồng thời đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của các tầng lớp nhân dân (Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước năm 2021 tăng 2,33% so với cùng kỳ năm 2020).

- Việc cung ứng hàng hóa gặp nhiều khó khăn do nguồn cung hạn chế và khả năng vận chuyển nguồn hàng từ bên ngoài vào thành phố gặp vướng mắc do các biện pháp kiểm soát dịch.

- Việc triển khai thực hiện các kết luận thanh tra, điều tra, kiểm toán và thi hành các bản án đã phát sinh nhiều vướng mắc, nhất là trong thủ tục đất đai đối với các dự án bất động sản, ảnh hưởng nhiều đến việc khơi thông các nguồn lực cho sự phát triển của thành phố.

- Hiện nay tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn được giao đang gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, các công trình, dự án trên địa bàn thành phố đang tạm dừng nhằm đảm bảo mục tiêu phòng chống dịch bệnh nên không có khối lượng để thực hiện thủ tục thanh toán, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công; các khó khăn về thủ tục, công tác giải phóng mặt bằng; quy trình triển khai dự án phải phối hợp nhiều cơ quan, đơn vị, qua nhiều bước… đây là khó khăn chung của cả nước do các quy định hiện hành.

Phát biểu tại Hội nghị, Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư ghi nhận các khó khăn được nêu và đồng thời đánh giá cao nỗ lực của một số địa phương vùng Bắc Trung bộ, Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên trong tình hình phức tạp của dịch bệnh đã đạt được mức tăng trưởng khả quan. Bên cạnh đó, nhiều nội dung kiến nghị, vướng mắc liên quan đến xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 cũng đã được lãnh đạo các cục, vụ, viện thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời, giải đáp tại hội nghị.

Phòng Tổng hợp quy hoạch