Hội nghị triển khai Chương trình hành động và Kế hoạch thi đua ngành Kế hoạch và Đầu tư và Thống kê thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025
Đăng ngày 17-09-2021 14:25

Ngày 17/9/2021 đã diễn ra Hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình hành động và Kế hoạch thi đua ngành Kế hoạch và Đầu tư và Thống kê thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng. Hội nghị vinh dự có sự tham dự của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan Trung ương; lãnh đạo các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các Khu kinh tế, Khu công nghiệp, Cục Thống kê các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tại điểm cầu thành phố Đà Nẵng có bà Lê Thanh Tùng - Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, đại diện lãnh đạo Cục Thống kế thành phố Đà Nẵng, lãnh đạo Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng.

Ảnh  Bà Lê Thanh Tùng – Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố tham gia tham luận tại Hội nghị.

Hưởng ứng mạnh mẽ lời kêu gọi của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và phong trào thi đua đặc biệt “phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra tại Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 30/8/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và Quyết định số 1274/QĐ-BKHĐT ngày 13/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Chương trình hành động và Kế hoạch thi đua ngành Kế hoạch và Đầu tư giai đoạn 2021-2025. Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng đang khẩn trương tham mưu UBND TP Đà Nẵng ban hành Chương trình hành động triển khai Nghị quyết số 99/NQ-CP của Chính phủ trên địa bàn thành phố. Sở sẽ bám sát, tham mưu triển khai đầy đủ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp theo chương trình hành động của Chính phủ và của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong đó ưu tiên tập trung một số nhiệm vụ, giải pháp theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội của thành phố như sau:

1. Tập trung thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch bênh, vừa phục hồi phát triển kinh tế - xã hội thành phố trong điều kiện Đà Nẵng luôn bị tác động trực tiếp bởi các đợt dịch trong 02 năm vừa qua.

2. Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, tập trung vào 03 trụ cột và 05 mũi nhọn theo định hướng của Nghị quyết 43-NQ/TW về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là dịch vụ du lịch chất lượng cao, logistic, công nghiệp, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghệ thông tin và kinh tế biển; đặc biệt tăng cường chuyển đổi số tại thành phố Đà Nẵng theo định hướng xây dựng thành phố thông minh.

3. Tăng cường huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; đẩy mạnh xây dựng, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại gắn với thúc đẩy phát triển liên kết vùng và phát triển đô thị.

4. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng và phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ.

5. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính đi đôi với tạo dựng môi trường đổi mới sáng tạo.

Về hưởng ứng phong trào thi đua do Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát động tại Hội nghị, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng nhất trí cao với Quyết định số 1274/QĐ-BKHĐT về Chương trình hành động và Kế hoạch thi đua ngành Kế hoạch và Đầu tư giai đoạn 2021-2025 và cam kết nghiêm túc hưởng ứng, triển khai phong trào thi đua giai đoạn 2021-2025 với chủ đề “Toàn ngành Kế hoạch và Đầu tư đoàn kết, tiên phong gương mẫu, chủ động, sáng tạo, đồng hành cùng Chính phủ chủ động chiến thắng dịch bệnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025” với một số nội dung như sau:

1. Thực hiện tốt công tác tham mưu tổng hợp, đáp ứng kịp thời các chỉ đạo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, phục vụ tốt công tác quản lý, điều hành của UBND thành phố trong việc tập trung chỉ đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết của Thành ủy và HĐND thành phố, trước mắt là xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch phục hồi kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp trong trạng thái bình thường mới; tham mưu lập quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 đúng tiến độ và phù hợp với các quy hoạch vùng, quy hoạch quốc gia.

2. Đơn giản hoá thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương, thay đổi tích cực lề lối làm việc của cán bộ, công chức viên chức và người lao động. 

3. Nghiêm túc triển khai phong trào thi đua được Thủ tướng Chính phủ phát động tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; Bộ trưởng Bộ KH&ĐT phát động tại Lễ Kỷ niệm 75 năm ngày Truyền thống ngành Kế hoạch và Đầu tư và Chương trình hành động và kế hoạch thi đua toàn ngành Kế hoạch và Đầu tư giai đoạn 2021-2025. 

4. Tuyên truyền, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của ngành, địa phương, của cơ quan, đơn vị. Đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát triển, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng gương điển hình tiên tiến; tổ chức các phong trào thi đua gắn với việc “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

5. Quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; xây dựng tổ chức Đảng, xây dựng cơ quan đoàn thể “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” được giao.         

Văn phòng Sở