Tiếp nhận dự án Xây dựng Phong trào không rác tại Việt Nam thông qua các tỉnh, thành ven biển
Đăng ngày 11-10-2021 07:04

Ngày 29/9/2021, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 3078/QĐ-UBND về việc tiếp nhận dự án Xây dựng Phong trào không rác tại Việt Nam thông qua các tỉnh, thành ven biển với các nội dung chính như sau:

1. Tên khoản viện trợ: Xây dựng Phong trào Không rác tại Việt Nam thông qua các tỉnh thành ven biển.

2. Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

3, Bên Tài trợ: Liên minh toàn cầu các giải pháp thay thế đốt rác (GAIA -Philippines).

4. Chủ khoản viện trợ: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật.

5. Đơn vị tiếp nhận và thực hiện: Trung tâm Nghiên cứu Xây dựng Năng lực Thích ứng (CAB).

6. Mục tiêu của dự án: Giảm 50% lượng rác thải nhựa tại trường Hòa Phú và góp phần vào vận động để giảm sản phẩm nhựa dùng một lần để đựng thực phẩm/đồ uống thông qua các hoạt động truyền thông và xây dựng năng lực.

7. Các hoạt động chính của dự án

- Kiểm toán rác (trước và sau can thiệp); 

- Hội thảo khởi động dự án;

- Thành lập 3 câu lạc bộ môi trường;

- Tập huấn về rác, rác nhựa và 3T;

- Cung cấp 2 buổi truyền thông cho học sinh;

- Cung cấp thùng rác;

- Định kỳ thăm vườn hữu cơ Hòa Phú để thực hiện làm vườn và tái chế;

- Họp khuyến khích các dự án trường học không rác thực hiện kiểm toán nhãn hiệu và chia sẻ báo cáo sau đó;

- Hội thảo lập kế hoạch chiến dịch truyền thông;

- Thực hiện chiến dịch truyền thông về các giải pháp thay thế các sản phẩm bao bì nhựa dùng một lần;

- Họp đánh giá các hoạt động dự án;

- Hội thảo kết thúc dự án.

8. Thời gian tiếp nhận: Từ tháng 9/2021 đến tháng 3/2022.

9. Địa điểm thực hiện: xã Hoà Phú, huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng

10. Kinh phí viện trợ: 182.000.000 đồng (Một trăm tám mươi hai triệu đồng).

Phòng Kinh tế đối ngoại

Các tin khác