Tình hình đăng ký doanh nghiệp đến ngày 30/9/2021
Đăng ngày 20-10-2021 09:43

Từ ngày 01/09/2021 đến 30/9/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng đã cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 112 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện; tổng vốn điều lệ đăng ký đạt xấp xỉ 302 tỷ đồng.

Trong 9 tháng năm 2021 (tính đến ngày 30/9/2021), Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng đã cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 3.504 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện; tổng vốn điều lệ đăng ký đạt 13.800 tỷ đồng, giảm 13,18% về số lượng doanh nghiệp và giảm 19,35% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2020; hoàn tất thủ tục giải thể cho 909 doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc và 810 doanh nghiệp thực hiện thủ tục thông báo giải thể và có 2.601 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện tạm ngừng hoạt động; 1.626 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện quay trở lại hoạt động, tăng 48,63% so với cùng kỳ năm 2020.

Lũy kế đến nay, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có 34.155 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện đang hoạt động với tổng số vốn đăng ký đạt 227.592  tỷ đồng.

Phòng Đăng ký kinh doanh

Các tin khác