Kiểm tra công tác thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 29-10-2021 08:43

Ngày 27/10/2021, Đoàn kiểm tra số 2 – Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ cơ sở thành phố Đà Nẵng do đồng chí Mai Thị Thu, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở thành phố, Phó Trưởng đoàn kiểm tra đã có buổi làm việc tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Mai Thị Thu đã đánh giá cao việc lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc của Đảng ủy, Lãnh đạo Sở đối với cơ quan và các đơn vị trực thuộc trong việc triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở. Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố là một trong 18 tập thể được Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2015-2020”.

Hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở được duy trì và đã đi vào nền nếp; thường xuyên củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo.

Hằng năm đều ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở Sở. Qua đó, tất cả các nội dung của Nghị định 04 như trách nhiệm của người đứng đầu, trách nhiệm của CCVC, những việc phải công khai, những việc phải lấy ý kiến của CCVC, những việc CCVC được quyền giám sát…được cụ thể hóa ở nhiều quy định của cơ quan (nội quy, quy chế của cơ quan, quy chế tiếp dân, kế hoạch phòng chống tham nhũng). Chính điều này đã góp phần xây dựng Sở là một khối đoàn kết thống nhất; phát huy quyền làm chủ và huy động trí tuệ của đội ngũ CCVC, góp phần xây dựng nề nếp và trật tự kỷ cương của Sở.

Đảng ủy Sở, Lãnh đạo Sở xem trọng công tác dân vận chính quyền, gắn việc thực hiện QCDC ở cơ sở với công tác dân vận chính quyền và ý thức thực thi công vụ của đội ngũ CCVC; các phong trào thi đua được phát động; đặc biệt, xây dựng mô hình “Dân vận khéo” được triển khai ở nhiều lĩnh vực chuyên môn.

Phát huy được vai trò của các tổ chức đoàn thể trong thực hiện QCDC ở cơ sở. Nhiều hoạt động thiết thực của tổ chức Công đoàn, Chi đoàn thanh niên nhất là tham gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 góp phần quan trọng để đội ngũ công chức, viên chức nêu cao đạo đức công vụ, có tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết phối hợp tốt trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Đoàn Kiểm tra đánh giá cao công tác thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở của đơn vị trong thời gian qua đồng thời cũng chỉ những vấn đề cần lưu ý và khắc phục để công tác thực hiện QCDC cơ sở tại cơ quan đi vào thực tế và thực hiện tốt hơn./.

Văn phòng Sở