Tiếp nhận viện trợ vật tư y tế phòng chống dịch COVID-19 do quỹ Fred Hollows tại Việt Nam tài trợ
Đăng ngày 12-11-2021 03:40

Ngày 30/10/2021, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 3452/QĐ-UBND về việc tiếp nhận viện trợ vật tư y tế phòng chống dịch COVID-19 do quỹ Fred Hollows tại Việt Nam tài trợ với các nội dung chính như sau:

1. Tên khoản viện trợ: Vật tư y tế phòng chống dịch COVID-19.

2. Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

3. Bên Tài trợ: Quỹ Fred Hollows tại Việt Nam.

4. Chủ khoản viện trợ: Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng.

5. Đối tượng hưởng lợi: Cán bộ, giáo viên và học sinh các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở quận Sơn Trà và huyện Hòa Vang.

6. Mục đích của khoản viện trợ: Quỹ Fred Hollows tại Việt Nam hỗ trợ ngành Giáo dục thành phố trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

7. Nội dung của khoản viện trợ: Viện trợ các hiện vật mới 100%, bao gồm: 154 nhiệt kế điện tử, 462 chai nước rửa tay sát khuẩn và chi phí vận chuyển (2.000.000 đồng);

8. Tổng giá trị viện trợ: 230.998.000 đồng (Hai trăm ba mươi triệu, chín trăm chín mươi tám nghìn đồng).

Phòng Kinh tế đối ngoại

Các tin khác