Tiếp nhận viện trợ thuyền đua 49er do Liên đoàn Đua thuyền buồm Hàn Quốc tài trợ
Đăng ngày 12-11-2021 03:41

Ngày 25/10/2021, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 3366/QĐ-UBND về việc tiếp nhận viện trợ thuyền đua 49er do Liên đoàn Đua thuyền buồm Hàn Quốc tài trợ với các nội dung chính như sau: 

1. Tên khoản viện trợ: Viện trợ thuyền đua 49er. 

2. Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng. 

3. Bên Tài trợ: Liên đoàn Đua thuyền buồm Hàn Quốc. 

4. Chủ khoản viện trợ: Sở Văn hóa và Thể thao.

5. Cơ quan tiếp nhận: Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo Vận động viên thể dục thể thao thành phố Đà Nẵng.

6. Mục đích của khoản viện trợ

- Phục vụ phát triển phong trào và các sự kiện thể thao trên địa bàn thành phố;

- Bổ sung phương tiện phục vụ cho các vận động viên tập luyện;

- Tạo thêm cơ sở vật chất để tổ chức giải Sailing quốc gia trong những năm tiếp theo tại thành phố Đà Nẵng.

7. Nội dung của khoản viện trợ: Viện trợ hiện vật, bao gồm:

- Trọn bộ 01 vỏ thuyền đua loại 49er quốc tế (mới 90%);

- 01 bộ cột buồm thuyền Laser (mới 100%);

- Phí vận chuyển.

8. Tổng giá trị viện trợ: 403.344.486 đồng (Bốn trăm lẻ ba triệu, ba trăm bốn mươi bốn nghìn, bốn trăm tám mươi sáu đồng).

Phòng Kinh tế đối ngoại

Các tin khác