Tiếp nhận dự án Học bổng phát triển giáo dục và kỹ năng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tổ chức Pacific Links Foundation tài trợ
Đăng ngày 12-11-2021 03:42

Ngày 25/10/2021, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 3368/QĐ-UBND về việc tiếp nhận dự án Học bổng phát triển giáo dục và kỹ năng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tổ chức Pacific Links Foundation tài trợ với các nội dung chính như sau:

1. Tên dự án: Học bổng phát triển giáo dục và kỹ năng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.

2. Tên bên tài trợ: Pacific Links Foundation (Vòng tay Thái Bình).

3. Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Đà Nẵng.

4. Chủ dự án: Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền Trẻ em thành phố Đà Nẵng.

5. Mục tiêu của dự án

- Hỗ trợ học bổng các học sinh, sinh viên có gia cảnh khó khăn để giảm thiểu nguy cơ bỏ học và nâng cao chất lượng học tập;

- Tư vấn các kỹ năng sống cần thiết, hướng dẫn kỹ năng tự học tiếng Anh qua mạng, và truyền thông nâng cao nhận thức về việc bảo vệ bản thân trước các nguy cơ mua bán người cho các em tham gia dự án;

- Tổ chức trại hè định hướng tương lai và hỗ trợ kinh phí cho một số học sinh xuất sắc, tiêu biểu tham dự trại hè và khóa học tiếng Anh nâng cao cho các em.

6. Nội dung thực hiện

- Khảo sát gia cảnh ứng viên học bổng SEEDS;

- Tổ chức các hoạt động trao học bổng và giải ngân kinh phí tài trợ;

- Giám sát các hoạt động dự án: chương trình phụ đạo, câu lạc bộ kỹ năng, sử dụng kinh phí học bổng;

- Hướng dẫn kỹ năng tự học tiếng Anh trực tuyến qua phần mềm LMS của tổ chức Pacific Links Foundation và Giám sát, đánh giá học sinh SEEDS tham gia tự học trực tuyến trên trang LMS và các khóa học Online khác để nâng cao tinh thần tự học của học sinh SEEDS;

- Tổng hợp kết quả học tập của học sinh, lên kế hoạch ôn thi vào THPT chuyên, ôn thi đại học;

- Tổ chức khóa học tiếng anh mùa hè tại thành phố Đà Nẵng (hoặc học online) cho các em học sinh tiêu biểu, suất sắc ở các tỉnh Miền Trung;

- Tổ chức trại hè định hướng tương lai cho một số em tiến bộ trong học tập ở các tỉnh Miền Trung tại thành phố Đà Nẵng (hoặc Online);

- Quản lý, giám sát, đánh giá, báo cáo, sơ kết, tổng kết dự án.

7. Địa điểm thực hiện: Các quận, huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

8. Kinh phí tài trợ: 1.971.500.000 đồng (Một tỷ, chín trăm bảy mươi mốt triệu, năm trăm nghìn đồng).

9. Kinh phí đối ứng: 197.150.000 đồng (Một trăm chín mươi bảy triệu, một trăm năm mươi nghìn đồng).

10. Kết quả dự án: 280 học sinh, sinh viên học giỏi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng được hỗ trợ học bổng, dụng cụ học tập, được hỗ trợ học tiếng anh, sinh hoạt câu lạc bộ kỹ năng, tham gia trại hè… nhằm giảm thiểu nguy cơ bỏ học và nâng cao kết quả học tập.

Phòng Kinh tế đối ngoại

Các tin khác