Thu hút đầu tư vào thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030
Đăng ngày 12-11-2021 03:50

Ngày 26/10/2021 UBND thành phố phê duyệt Quyết định số 3395/QĐ-UBND ban hành "Đề án đẩy mạnh thu hút đầu tư vào thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030". Trong đó, đề án tập trung đánh giá tình hình thu hút đầu tư trong giai đoạn 2016-2020; phân tích thế mạnh và cơ hội cũng như tồn tại và thách thức của thành phố. Đồng thời nghiên cứu quan điểm, mục tiêu, định hướng của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ đối với thành phố Đà Nẵng và của Thành ủy làm cơ sở đề ra quan điểm, mục tiêu, định hướng, kế hoạch, giải pháp thu hút đầu tư trong giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Đề án đề ra mục tiêu thu hút vốn đầu tư đăng ký giai đoạn 2021-2025 đạt khoảng 03 tỷ USD, giai đoạn 2026-2030 đạt khoảng 04 tỷ USD; tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng công nghệ tiên tiến, quản trị hiện đại, bảo vệ môi trường, hướng đến công nghệ cao tăng 50% vào năm 2025 và 100% vào năm 2030 so với năm 2018. Tỷ lệ nội địa hóa tăng lên mức 30% vào năm 2025 và 40% vào năm 2030. Tỷ trọng lao động qua đào tạo trong cơ cấu sử dụng lao động đạt 75% vào năm 2025 và 80% vào năm 2030.

Đề án đưa ra các nhóm giải pháp nhằm đạt được mục tiêu đề ra, đồng thời UBND thành phố đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành liên quan và UBND quận, huyện tổ chức triển khai thực hiện./.

Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân

Các tin khác