Tình hình đăng ký doanh nghiệp đến ngày 31/10/2021
Đăng ngày 18-11-2021 08:06

Từ ngày 01/10/2021 đến 31/10/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng đã cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 376 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) với tổng vốn điều lệ đăng ký đạt 913 tỷ đồng.

Kể từ đầu năm đến nay (tính đến ngày 31/10/2021), Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng đã cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 3.880 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc với tổng vốn điều lệ đăng ký đạt 14.714 tỷ đồng, giảm 13,35% về số lượng doanh nghiệp và giảm 28,52% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2020; hoàn tất thủ tục giải thể cho 998 doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc và có 2.785 doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc tạm ngừng hoạt động và 1.792 doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc quay trở lại hoạt động, tăng 47,37% so với cùng kỳ năm 2020.

Lũy kế đến nay, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có 34.429 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc đang hoạt động với tổng số vốn đăng ký đạt 228.076 tỷ đồng./.

Phòng Đăng ký kinh doanh

 

Các tin khác