Phổ biến Bộ Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 18-11-2021 08:20

Ngày 12/11/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 3648/QĐ-UBND về việc Ban hành Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng.

Nhằm tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân có liên quan và công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở. Sở Kế hoạch và Đầu tư đăng tải toàn văn Quyết định số 3648/QĐ-UBND ngày 12/11/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố (đính kèm) để các tổ chức, cá nhân được biết./.

Văn phòng Sở

File đính kèm

Các tin khác