Tiếp nhận viện trợ trang thiết bị tổ chức hội nghị, hội thảo trực tuyến do Trung tâm Khoa học Navet tài trợ
Đăng ngày 23-11-2021 08:59

Ngày 19/11/2021, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 3705/QĐ-UBND về việc tiếp nhận viện trợ trang thiết bị tổ chức hội nghị, hội thảo trực tuyến do Trung tâm Khoa học Navet tài trợ với các nội dung chính như sau:

1. Tên khoản viện trợ: Viện trợ trang thiết bị tổ chức hội nghị, hội thảo trực tuyến do Trung tâm Khoa học Navet, thành phố Boras, Thụy Điển tài trợ.

2. Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

3. Bên Tài trợ: Trung tâm khoa học Navet, thành phố Boras, Thụy Điển tài trợ (sử dụng vốn từ nguồn của Trung tâm quốc tế về dân chủ địa phương Thụy Điển).

4. Chủ khoản viện trợ: Sở Ngoại vụ.

5. Đơn vị tiếp nhận và thực hiện: Trung tâm phát triển Hợp tác quốc tế thành phố Đà Nẵng.

6. Mục đích của khoản viện trợ: Tổ chức các cuộc họp, hội thảo, các buổi đào tạo trực tuyến giữa thành phố Boras và thành phố Đà Nẵng được thuận lợi, mang lại chất lượng, hiệu quả cao trong công việc thực hiện các mục đích về truyền đạt, chia sẻ kinh nghiệm, xây dựng cơ sở hoạt động giảng dạy, nâng cao nhận thức của giới trẻ Đà Nẵng về phát triển bền vững của dự án “Giáo dục khoa học vì sự phát triển bền vững tại Đà Nẵng” và các hoạt động hợp tác khác giữa hai thành phố.

7. Nội dung của khoản viện trợ: Viện trợ các hiện vật mới 100%, bao gồm: 03 camera hội nghị tích hợp loa và micro, 02 máy chiếu, 02 màn chiếu, 01 máy tính xách tay và 01 tivi màn LCD.

8. Thời gian tiếp nhận: Tháng 11/2021.

9. Tổng giá trị viện trợ: 158.844.000 đồng (Một trăm năm mươi tám triệu, tám trăm bốn mươi bốn nghìn đồng).

Phòng Kinh tế đối ngoại

Các tin khác