Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Dự án: Cải tạo, sửa chữa Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đà Nẵng
Đăng ngày 23-11-2021 09:19

Ngày 29/10/2021, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 3418/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, sửa chữa Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đà Nẵng, tổng mức đầu tư của dự án: 5,2 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố.

Mục tiêu đầu tư của dự án là nhằm đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất phục vụ tốt việc dạy và học của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đà Nẵng.

Quy mô của dự án bao gồm cải tạo, sửa chữa lại các hạng mục công trình hiện trạng tại cơ sở chính Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đà Nẵng: Khối hội trường 01 tầng (số 1), khối lớp học - hiệu bộ 4 tầng (số 2) và khối lớp học 3 tầng (số 3); Tường rào - cổng ngõ; Sân trường, cảnh quan; Các nhà để xe; Hệ thống PCCC.

Dự án do Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, thời gian thực hiện dự án từ năm 2021 - 2023./.       

(Phòng Khoa giáo, văn xã)

Các tin khác