Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Trụ sở Công an xã Hòa Ninh thuộc Công an huyện Hòa Vang
Đăng ngày 26-11-2021 02:34

Ngày 05/11/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng đã phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Trụ sở Công an xã Hòa Ninh thuộc Công an huyện Hòa Vang tại Quyết định số 135/QĐ-SKHĐT với các nội dung sau:

1. Tên công trình: Trụ sở Công an xã Hòa Ninh thuộc Công an huyện Hòa Vang.

2. Chủ đầu tư kiêm quản lý dự án: Công an thành phố Đà Nẵng.

3. Địa điểm xây dựng: Xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.

4. Tổ chức Tư vấn lập hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Chín Bảy Bảy.

5. Tổ chức thẩm định hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng.

6. Loại dự án, cấp công trình: Dự án nhóm C, công trình dân dụng cấp III.

7. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách thành phố, kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2021 bố trí 50 triệu đồng vốn chuẩn bị đầu tư.

          8. Thời gian thực hiện: Năm 2020 - 2023.

9. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng Trụ sở Công an xã Hòa Ninh nhằm đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu công tác, sinh hoạt và sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ tại đơn vị.

10. Nội dung và quy mô đầu tư

  a) Phần xây lắp:

- Khối nhà làm việc có quy mô 02 tầng, diện tích xây dựng 259m2, tổng diện tích sàn xây dựng 523m2. Tổng chiều cao là 10,75m.

- Nhà để xe diện tích 53m2. Dùng phương án móng đôi bê tông cốt thép kích thước (800x2000)mm; chiều sâu chôn móng 1.0m. Hệ kết cấu đỡ mái che gồm thép ống, xà gồ thép, mái lợp tole. Cột thép ống mạ kẽm kích thước (D114x3)mm, liên kết với móng thông qua bản mã kích thước (220x220x10)mm, 4 bu lông neo D18 - chiều sâu neo 500mm; sườn gia cường kích thước (150x50x6)mm. Mái lợp tole mạ màu, xà gồ thép hộp  kích thước (50x100x1.8)mm, cách khoảng 980mm. Điện sử dụng sử dụng các đèn tuýp Led dài 1.2m.

- Tường rào sơn lại 105m, cổng ngõ cải tạo làm mới 26,5m.

- Hệ thống mương thoát nước ngoài nhà với tổng chiều dài 32m. Nước mưa trên lưu vực được thu gom vào các tuyến mương dọc B300, bố trí xung quanh công trình sau đó đấu vào tuyến cống hiện hữu của khu vực. Số lượng hố ga là 03 hố. Chiều dài mương B300 là 27,8 m.

- Hệ thống sân nền, đường bêtông: với tổng diện tích 362m2.

- Hệ thống cây xanh, thảm cỏ: với tổng diện tích 86m2.

- Hệ thống điện chiếu sáng ngoài nhà gồm 06 bộ đèn đơn gắn trên tường có công suất bóng Led 75W.

b) Phần thiết bị: Trang thiết bị xây lắp công trình và trang thiết bị làm việc, phục vụ sinh hoạt kèm theo.    

11. Tổng mức đầu tư: 5.800.135.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ, tám trăm triệu, một trăm ba mươi lăm ngàn đồng).

Công an thành phố Đà Nẵng (là chủ đầu tư kiêm quản lý dự án), Sở Xây dựng (là đơn vị chủ trì thẩm định hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật), chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, hợp lý của hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật đề xuất phê duyệt; thực hiện đầy đủ các thủ tục, trình tự XDCB theo đúng quy định hiện hành, quản lý thực hiện dự án đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

    (Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư)

Các tin khác