Quy định số 2780-QĐ/TU ngày 23/11/2021 về tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý đơn, thư gửi đến Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy
Đăng ngày 03-12-2021 08:46

Ngày 23/11/2021, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng ban hành Quy định số 2780-QĐ/TU ngày 23/11/2021 về tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý đơn, thư gửi đến Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy.

Phạm vi điều chỉnh của Quy định: quy định về việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân; tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn, thư gửi đến Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy.

Quy định này gồm có VII Chương và 38 Điều; có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quy định số 13195-QĐ/TU ngày 28/7/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy. (đính kèm toàn văn Quy định số 2780-QĐ/TU tại đây)./.

Phòng Thanh tra

File đính kèm

Các tin khác